Ispitni laboratorij I-lab

I-lab 17025 haa 1269

Ispitni laboratorij I-lab

  • Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
  • Akustička mjerenja (buka okoliša i zvučna izolacija)
  • Ispitivanja nepropusnosti sustava odvodnje
  • Ispitivanje električnih instalacija i sustava zaštite od djelovanja munje na građevine
  • Ispitivanje ventilacijskih sustava (u postupku akreditacije)

Jeste li ispunili svoje obveze koje propisuje ZAKON O ZAŠTITI NA RADU?