Umjerni laboratorij MetroLab

UMJERNI LABORATORIJ METROLAB

HRN EN ISO/IEC 17025:2007

metrolab 17025

 

  • Umjeravanje mjerila temperature

o   Termometar sa direktnim pokazom

o   Platinasti otpornički termometar

o   Platinasti otpornički termometar/Referentni termometar

(uz razvijanje „CVD“ ili „ITS 90“ polinoma)

o   Prijenosni temperaturni blok kalibrator/suhi kalibrator

o   Termostatirane temperaturne komore (do 2000 lit.)  

o   Temperaturni pretvornici sa strujnim izlazom

  • Umjeravanje mjerila tlaka

o   Manometri (Opružni, s mjehom…)

Klasa točnosti kl. ≤ 0,6

Klasa točnosti kl. > 0,6

o   Vacuummetri klasa točnosti kl. > 0,1                                  

o   Digitalni manometri

Klasa točnosti kl. ≤ 0,1

Klasa točnosti 0,1 ≤ kl. ≤ 0,6

o   Pretvornici tlaka s el. izlazom 

Klasa točnosti kl. ≤ 0,1

Klasa točnosti kl. > 0,1

o   Kalibratori tlaka

Klasa točnosti  kl. ≤ 0,1

Klasa točnosti  kl. > 0,1

  • Umjeravanje sigurnosnih ventila

o   Sigurnosni ventili ≤ DN 50

o   Sigurnosni ventili > DN 50

  • Priprema za periodičke preglede OPT

o   Posude za neagresivne plinovite medije

o   Posude za tekuće medije

o   Umjeravanje manometara na posudama pod tlakom

o   Ispitivanje i podešavanje ventila sigurnosti koji štite opremu pod tlakom

o   Servis ventila sigurnosti, od DN 15 do DN 40

o   Servis ventila sigurnosti od DN 50

Jeste li ispunili svoje obveze koje propisuje ZAKON O ZAŠTITI NA RADU?