Zaštita od požara

 • Odgovorna osoba za zaštitu od požara
 • Osposobljavanje za početno gašenje požara
 • Izrada Procjene ugroženosti od požara
 • Izrada Pravilnika zaštite od požara
 • Izrada elaborata zaštite od požara
 • Izrada Plana evakuacije i spašavanja
 • Provjera ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za dojavu i gašenje požara
 • Ispitivanje gromobranske instalacije
 • Ispitivanje statičkog elektriciteta
 • Ispitivanje tipkala za isključenje u slučaju hitnosti
 • Ispitivanje sigurnosne protupanične rasvjete
 • Ispitivanja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom – Ex ispitivanja

Jeste li ispunili svoje obveze koje propisuje ZAKON O ZAŠTITI NA RADU?